Galeria Arsenał Elektrownia

Niech poprzedza Cię płomień

Współczesna sztuka kurdyjska

26.06–9.08.2020

Halgurd A. Baram

Ur. 1983 w Sulejmanii, Irak. Artysta kurdyjski, twórca „Selfie-Based Documentary Project to Document and Interview Kurdish Artists” (projektu gromadzącego dokumentację twórczości i wywiady z artystami kurdyjskimi), autor tekstów krytycznych o sztuce oraz tłumacz z angielskiego na kurdyjski. Ukończył College of Fine Arts, University of Sulaimani (2006–2009), gdzie obecnie pracuje jako wykładowca. Tytuł magistra sztuki współczesnej uzyskał na Middlesex University w Londynie (2013–2014). Baram prezentował swoje prace na wystawach zbiorowych: „The Nest-builders of the Sea”, Art Lacuna Gallery, Londyn (2014); „Primary Colours”, In the Grove Studio – MA Fine Art Degree Show, Londyn (2014); „CB Student Award & Exhibition”, Collyer Bristow Gallery, Londyn (2014); „Text Show”, Contemporary Art Museum, Sulejmania (2017); „Anthropologio”, Thissio Gallery space, Ateny (2020) oraz na wystawie indywidualnej „Catalyst Art Show”, Esta Gallery, Cultural Center of Sulaimani Old Tobacco Factory (centrum kultury w dawnych zakładach tytoniowych), Sulejmania (2018).

Według Barama język można postrzegać́ jako kontrowersyjny materiał do tworzenia sztuki lub jako narzędzie wizualne ucieleśniające stanowiska filozoficzne i polityczne. Artyście bliższe jest to drugie podejście. Jego bazującą na tekście twórczość́ można rozumieć́ jako praktykę̨ konceptualną badającą̨ użycie języka pisanego w kontekście sztuki współczesnej. Wykorzystując rożne języki, jak kurdyjski, arabski i angielski, a także teksty islamskie, Baram prowokuje dyskusję. W konceptualny charakter jego prac wpisane są̨ szersze kwestie polityczne i kulturowe. Obrazowanie problematyki politycznej ma tu pierwszeństwo przed estetyką sztuki konceptualnej, a starcie polityki z estetyką zostaje wykorzystane jako źródło twórczego napięcia.

Słowo pisane postrzega się̨ zwykle jako nośnik dosłownego znaczenia, jednak Baram w swojej praktyce artystycznej wykracza poza tę funkcję. Sprawia, że pismo staje się̨ obrazem i zbiorem zakodowanych wizerunków, niosących w sobie złożone napięcia nierozerwalnie związane z tożsamością̨ narodową.

 

na podstawie informacji dostarczonych przez artystę


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /sztukakurdystanu.com/wp-content/themes/ideaweb/template-parts/content-logos.php on line 20
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Organizator wystawy
Partnerzy
Patroni medialni